Lilla Humfryskolan

 

Lilla Humfryskolan är en skola som tar lärandet på verkligt allvar. Undervisningen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att vi förhåller oss till skolvardagen och barns lärande på ett prövande och forskande sätt.


Vi ser kommunikation som en grundpelare i mänsklig samvaro och vi vill utmana barns tänkande genom att stimulera språkets alla uttrycksformer.

Här får fantasin fritt spelrum i skapandets alla former och med den moderna teknikens alla hjälpmedel.

Musik, konst, film, litteratur och teater ska vara ständiga inslag i undervisningen.


Läs mer...

Lilla Humfryskolan

Just nu...


2014


Intagningen till Lilla Humfry är borttagen pga brist på lokaler.


Efter senaste informationsmötet för nya elever till Lilla Humfryskolan kom frågan om vilka köplatser eleverna har och detta kan ni få reda på genom att mejla Per Sköld.


...är skolan i full gång, vi har haft en bra skolstart och kreativiteten flödar  bland våra barn och personal. Följ oss genom att gilla oss på Facebook.


2013


...har vi problem med detaljplanen som gör att vi istället kommer starta Lilla Humfryskolan i Bellevue-skolans lokaler på Delsjögatan 46 i Malmö.

    Detta är en tillfällig lösning och vi är redan i full gång att söka egna lokaler.


...tar Stina Karlsson över rollen som rektor för Lilla Humfryskolan. Per Dahlbeck sitter med i styrelsen och går över i rollen som pedagogisk utvecklingsledare.


...är vi på gång med att anställa personal och ber alla som vill gå hos oss att anmäla sig så vi vet vilket elevunderlag och vilka klasser som vi kommer starta och hur många personal vi kan anställa.


...En f/1-klass är klar. I gruppen 3-5 behöver vi några fler elever för att kunna starta de klasserna.


...bjuder vi in er alla som är intresserade av skolan på ett infomöte i Humfry-skolans lokaler på Turborgsgatan 2 i Malmö. Kl 18.00 den 11 februari ses vi!


...har vi fått godkänt av Skolinspektionen vilket betyder att Lilla Humfryskolan kommer starta i augusti 2013.


Därför startar vi nu arbetet med att ordna klart lokaler och leta personal.


Vill ni följa vårt arbete är enklaste sättet att göra så genom att gilla oss på Facebook.En skola på vetenskaplig grund

 
 
 
 

Kontakt/info:


Stina Karlsson, rektor

    040-6164055


Adress:

    Lilla Humfryskolan

    c/o Bellevueskolan

    Delsjögatan 46

    217 65 Malmö
.

 

Gilla oss på Facebook