Lilla Humfryskolan

 


Lilla Humfryskolan är en skola som tar lärandet på verkligt allvar. Undervisningen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att vi förhåller oss till skolvardagen och barns lärande på ett prövande och forskande sätt.


Vi ser kommunikation som en grundpelare i mänsklig samvaro och vi vill utmana barns tänkande genom att stimulera språkets alla uttrycksformer. Här får fantasin fritt spelrum i skapandets alla former och med den moderna teknikens alla hjälpmedel.


Musik, konst, film, litteratur och teater ska vara ständiga inslag i undervisningen.


På Lilla Humfryskolan ska barnen känna sig trygga och få den självbild de behöver för att anta utmaningar i livet. Barnen ska få utforska och pröva sina hypoteser tillsammans med lärare och föräldrar i olika mötesformer, i samtal och diskussion.


Vi följer i övrigt Lgr 11, den nya läroplanens alla mål och riktlinjer, både de avsnitt som handlar om värdegrunden och de som handlar om kursplanerna.

Lilla Humfryskolan - en ny sorts skola

Lilla Humfryskolan

Lilla Humfryskolan är den tredje Humfryskolan att startas upp av Humfry Utbildning AB. Lilla Humfryskolan är en F-6 årskursverksamhet medan Malmö sedan 2008 och Lund sedan 2011 har varsin åk 6-9 verksamhet.


Humfry Utbildning drivs av Rolf Isaksson (Skolchef), Hasse Kjellsson (Rektor i Malmö åk 6-9) och Per Sköld (Rektor på Bellevueskolan).


Lilla Humfryskolan drivs av ovanstående samt Per Dahlberg (Pedagogisk utvecklingsledare) och Stina Karlsson (Rektor på Lilla Humfryskolan).